Welcome!

 • 2007

  获中国足球乙级联赛冠军 并冲甲成功

 • 2008

  获中国足球甲级联赛第六名

 • 2009

  获第11届全运会男足甲组金牌

 • 2010

  获中国足球甲级联赛第四名

 • 2011

  获中国足球甲级联赛第九名

 • 2012

  获中国足球甲级联赛冠军 冲超成功

 • 2013

  获第12届全运会男足甲组金牌

  获中国足球超级联赛第九名

 • 2014

  获中国足球超级联赛第五名

NEXT...